Jste zde

Sokolov - římskokatolická

Německý název: Falkenau
Diecéze: Praha
Vikariát: Sokolov

Před rokem 1384 byl Sokolov plebánií. Během reformace, až do roku 1625, byl spravován jako protestantská fara. V roce 1671 vzniklo arciděkanství.
Po reformaci byla Sokolovu svěřena správa far: Lomnice (přibližně do roku 1709), Lobzy (do roku 1787 a Staré Sedlo (do roku 1788).
Během třicetileté války byl zničen původní gotický kostel sv. Jakuba Většího. Nový barokní kostel pochází z let 1670-1671.
Matriky jsou vedeny od roku 1618. Svatava do r. 1795 u fary Lomnice.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Sokolov Ovčárna 1850-1949 +
Městský úřad Sokolov Ovčárna 1850-1949 oo
Městský úřad Sokolov Lísková 1869-1950 oo
Městský úřad Sokolov Lísková 1877-1949 +
Městský úřad Sokolov Vítkov 1884-1949 *
Městský úřad Sokolov Citice 1885-1949 +
Městský úřad Sokolov Vítkov 1891-1949 +
Městský úřad Sokolov Jehličná 1892-1923 *
Městský úřad Sokolov Jehličná 1893-1949 +