Jste zde

Plzeň - římskokatolická

Existence: 
1648 - 31. 12. 1949

Diecése: Praha
Vikariát: Plzeň
Patrocinium kostela: Všech svatých později Sv. Bartoloměje

Původním farním kostelem byl v l. 1290 - 1322 kostel Všech svatých
Od r. 1322 filiální ke kostelu Sv. Bartoloměje, který byl naopak původně stavěn jako filiálka ke Všem svatým
Sídlo komendy Řádu německých rytířů s farou a plebánie v l. 1290 - 1546
Arciděkanství; arciděkan ustavován od 1338 při kostele Sv. Jiří v Doubravce
Od 1534 fara sekularizována; svěřena do správy města; obnovena 1919
Od 1910 odloučena fara při kostele Blahoslavené Panny Marie na Pražském předměstí
Matriky od 1648

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy Poznámka
Úřad městského obvodu Plzeň 3 Bolevec 1901-1924 * XI
Úřad městského obvodu Plzeň 3 Újezd, Bukovec 1902-1949 * XI
Úřad městského obvodu Plzeň 3 1902-1949 ooi
Úřad městského obvodu Plzeň 3 1908-1940 *i
Úřad městského obvodu Plzeň 3 Skvrňany 1910-1949 * XII index samostatný
Úřad městského obvodu Plzeň 3 Doubravka 1914-1947 * XII
Úřad městského obvodu Plzeň 3 Plzeň 1919-1922 *
Úřad městského obvodu Plzeň 3 Plzeň 1922-1925 *
Úřad městského obvodu Plzeň 3 Plzeň 1925-1929 *