Jste zde

Plesná - římskokatolická

Existence: 
1898- 31. 12. 1949

Německý název: Fließen
Diecése: Praha
Vikariát: Cheb
Patrocinium farního kostela: Neposkvrněného Početí Panny Marie

Od počátku 19. stol filiální k faře Křižovatka, v r. 1898 zřízena expozitura.
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie byl postaven na místě bývalé dřevěné kaple. Jedná se o jednolodní stavbu v empírovém slohu s hranolovou věží.
Matriky vedeny od cca 1898.
V souvislosti se vznikem expozitury v Plesné v roce 1907 přešlo vedení matrik pro některé obce z farního obvodu fary Křižovatka pod tuto expozituru - viz Křižovatka.

Místo: 
Plesná (Fleissen), Šneky (Schnecken)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Plesná Šneky 1898-1949 +
Městský úřad Plesná Plesná 1898-1949 +
Městský úřad Plesná Šneky 1912-1934 *
Městský úřad Plesná Plesná 1921-1943 *
Městský úřad Plesná Vackov 1922-1949 oo
Městský úřad Plesná Šneky 1934-1949 *
Městský úřad Plesná Šneky 1935-1949 oo
Městský úřad Plesná Plesná 1943-1949 *
Městský úřad Plesná Plesná 1947-1949 oo