Sie sind hier

Pleš - římskokatolická

Existence: 
1784 - 31. 12. 1949

Německý název:Plöss
Diecése: České Budějovice
Vikariát: Domažlice
Patrocinium farního kostela: sv. Jana Křtitele, od r. 1906 Panny Marie Pomocné

V roce 1787 zřízena lokálie, kde byl dosazen kaplan z Železné (Eisendorf). V roce 1858 fara.
Kostel sv. Jana Křtitele byl postaven na místě původní kaple, která tvořila loď, ke které byl ve 2. pol 17. stol. přistavěn presbytář a věž. Nynější kostel byl postaven v pseudogotickém slohu v letech 1904-1906 a byl zasvěcen Panně Marii Pomocné.
Matriky vedeny od r. 1784 (nejstarší se nedochovala).

Kromě přiřazených obcí byly součástí FO také lokality Strasshütte a Václav (zaniklé části zaniklé obce Pleš, zaniklá část obce Smolov, část obce Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice); Plešský Mlýn (Plösser Mühle) - zan. mlýn na Plešském potoce; Zankmühle - zanikl. mlýn na Plešském potoce.

Matriky Pleš 13 - 16 zahrnující léta 1800 - 1824 jsou druhopisy povýšené na prvopisy. Prvopisy matrik fary Pleš se pro toto období nedochovaly.

Zukünftige Erweiterungen

Die bisher auf den Standesämtern (tschechisch: "matrika", "matriční úřad") aufbewahrten Matriken werden erst nach dem Aufbewahrungsfristablauf ins Archiv übergegeben.

Lagerungsort Orte Laufzeit
Městský úřad Bělá nad Radbuzou Pleš 1909-1929 *
Městský úřad Bělá nad Radbuzou Pleš 1923-1946 oo
Městský úřad Bělá nad Radbuzou Pleš 1930-1949 *
Městský úřad Bělá nad Radbuzou Pleš 1940-1949 +