Jste zde

Otín - římskokatolická

Existence: 
1384 - 31.12.1949

Německý název: Ottenreuth
Diecéze: Praha
Vikariát: Planá

Před rokem 1384 plebánie. V letech 1571 - 1623 luteránská, po reformaci přidělena do správy fary Michalovy Hory do r. 1785. Kostel Jména Panny Marie, původně románsko-gotický, s pozdějšími přístavbami. V havarijním stavu.

Matriky vedeny od r. 1666, předtím u fary Planá (TC).

Ostatní lokality: Caltov (Zaltau) - zan. č. ob. Kříženec, č. ob. Planá, okr. Tachov; Caltovský Mlýn (Zaltaumühle) - zan. mlýn na Kosověm potoce u ob. Caltov; Hammelhäusen - samota u ob. Otín, č. ob. Planá, okr. Tachov; Řešanov (Goldwag) - č. ob. Svahy, č. ob. Planá, okr. Tachov; Tomšův Mlýn (Domschamühle), též Křínovský Mlýn (Grönauermühle) - zan. mlýn na Kosovém potoce u ob. Kořen, č. ob. Olbramov, okr. Tachov

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Planá Řešanov, Boudy 1657-1794 *i, ooi, +i
Městský úřad Planá Kříženec 1836-1939 *, oo, + IV
Městský úřad Planá Řešanov, Boudy 1869-1943 *, oo, + III
Městský úřad Planá Caltov 1878-1945 *, oo, +
Městský úřad Planá Otín 1900-1949 *, oo, +
Městský úřad Planá Křínov 1936-1947 *, oo, + IV
Městský úřad Planá Kříženec 1939-1947 *, oo, + V
Městský úřad Planá Řešanov, Boudy 1943-1947 *, oo, + III