Jste zde

Nová Role - římskokatolická

Existence: 
1260 - 31.12.1949

Německý název: Neu Rohlau
Diecéze: Praha
vikariát: Hroznětín (1937 Loket)

1293 plebánie spravovaná řádem křížovníků s červenou hvězdou. Po reformaci sekularizována, filiální k faře Sedlec, později Chodov. Roku 1703 fara obnovena.
Kostel sv. Archanděla Michaela - raně gotický z let 1260 - 1278.
Matriky vedeny od roku 1646, leteratura uvádí, že až od roku 1706 a předtím u fary Chodov.

Ostatní lokality: Hamry (Hammerhäuser, Rohlauhammer) - skupina domů u ob. Nová Role

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Nová Role Jimlíkov 1861-1934 *
Městský úřad Nová Role Jimlíkov 1891-1949 +
Městský úřad Nová Role Božičany 1908-1949 +
Městský úřad Nová Role Božičany 1909-1949 *
Městský úřad Nová Role Nová Role 1912-1934 *
Městský úřad Nová Role Nová Role 1914-1949 +
Městský úřad Nová Role Božičany 1920-1949 oo
Městský úřad Nová Role Nová Role 1925-1949 oo
Městský úřad Nová Role Jimlíkov 1934-1949 *