Jste zde

Nezamyslice - římskokatolická

Existence: 
1673 - 31. 12. 1949

Německý název: Nezamislitz
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Sušice
Patrocinium farního kostela: Nanebevzetí Panny Marie (ve starších dobách nazýván Alba Ecclesiae)

Cca od 1045 v majetku benediktinského kláštera v Břevnově (darováno knížetem Břetislavem)
Od 1335 prelatura, plebánie připomínána 1341
V l. 1620 - 1703 svěřena správa fary Bukovník
Matriky od 1673
Kromě níže přiřazených lokalit, obsahují nejstarší matriky zápisy pro obec KREJNICE; obec leží dnes na území Jihočeského kraje a patřila oficiálně k FO Volenice

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Obecní úřad Žichovice Hejná, Karlovce 1852-1926 * 1
Obecní úřad Žichovice Hejná, Karlovce 1852-1949 + 1
Obecní úřad Žichovice Žichovice, Nezamyslice, Čímice, Domoraz, Frymburk, Damětice, Hejná, Kejnice 1911-1949 * R24
Obecní úřad Žichovice Nezamyslice, Domoraz, Frymburk, Kejnice, Čímice, Damětice, Žichovice 1911-1949 + 1
Obecní úřad Žichovice Žichovice, Nezamyslice, Čímice, Domoraz, Frymburk, Damětice, Hejná, Karlovce 1926-1949 oo 1