Jste zde

Nezamyslice - římskokatolická

Existence: 
1673 - 31. 12. 1949

Německý název: Nezamislitz
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Sušice
Patrocinium farního kostela: Nanebevzetí Panny Marie (ve starších dobách nazýván Alba Ecclesiae)

Cca od 1045 v majetku benediktinského kláštera v Břevnově (darováno knížetem Břetislavem)
Od 1335 prelatura, plebánie připomínána 1341
V l. 1620 - 1703 svěřena správa fary Bukovník
Matriky od 1673
Kromě níže přiřazených lokalit, obsahují nejstarší matriky zápisy pro obec KREJNICE; obec leží dnes na území Jihočeského kraje a patřila oficiálně k FO Volenice

Místo: 
Čimice (Cimitz), Damětice (Damnetitz), Domoraz (Domoraz), Frymburk (Frimburg), Hejná (Heina), Kalenice (Kallenitz), Karlovce (Karlowice,Karlovice), Kejnice (Kejnitz), Nezamyslice (Nezamislitz), Žichovice (Zichowitz)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Obecní úřad Žichovice Hejná, Karlovce 1852-1926 * 1
Obecní úřad Žichovice Hejná, Karlovce 1852-1949 + 1
Obecní úřad Žichovice Žichovice, Nezamyslice, Čímice, Domoraz, Frymburk, Damětice, Hejná, Kejnice 1911-1949 * R24
Obecní úřad Žichovice Nezamyslice, Domoraz, Frymburk, Kejnice, Čímice, Damětice, Žichovice 1911-1949 + 1
Obecní úřad Žichovice Žichovice, Nezamyslice, Čímice, Domoraz, Frymburk, Damětice, Hejná, Karlovce 1926-1949 oo 1