Jste zde

Nahořečice - římskokatolická

Existence: 
1693 - 31. 12. 1949

Německý název: Nahořetitz
Diecése: Praha
Vikariát: Žlutice
Patrocinium farního kostela: Sv. Václava

Od 1352 plebánie; 2. 7. 1359 kaplanství
V l. 1660 - 1664 zabráno luterány; od 1664 obnovena katolická fara
Matriky od 1693

Kromě níže přiřazených lokalit byla součástí FO obec Libkovice (Libkowitz), ležící v současnosti na území Ústeckého kraje (okr. Louny)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Žlutice Nahořečice 1862-1949 +
Městský úřad Žlutice Nahořečice 1869-1927 *
Městský úřad Žlutice Bošov 1891-1946 *
Městský úřad Žlutice Nahořečice 1927-1949 *
Městský úřad Žlutice Nahořečice 1936-1949 oo