Jste zde

Myslív - římskokatolická

Existence: 
1643 - 31. 12. 1949

Německý název:
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Plánice

Před rokem 1352 byl Myslív plebánie pod patronátem cisterciáckého kláštera na Zelené hoře u Nepomuka. Tento stav trval až do husitských válek, kdy byl zničen.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie připomínán od poloviny 14. stol. Původně gotický jednolodní. Přestavby a barokní úpravy na kostele probíhaly v letech 1687 a 1730.
Matriky jsou vedeny od r. 1643.

Součástí farního obvodu jsou také tato místa: Kovčín, Loužná, Milčice a Nový Dvůr (část obce Myslív).
Nejstarší matriky jsou i pro lokality farnosti Nehodiv.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Obecní úřad Myslív Myslív 1685-1949 *i
Obecní úřad Myslív Myslív 1685-1949 ooi
Obecní úřad Myslív Myslív 1866-1926 * VIII
Městský úřad Plánice Štipoklasy 1870-1949 * VIII
Obecní úřad Myslív Myslív 1879-1949 + VII
Obecní úřad Myslív Myslív 1879-1949 oo VII
Obecní úřad Myslív Nehodiv 1892-1949 * VIII
Městský úřad Plánice Štipoklasy 1892-1949 + VII
Městský úřad Plánice Štipoklasy 1902-1949 oo VII