Jste zde

Luby - římskokatolická

Existence: 
1188 - 31. 12. 1949

Německý název: Schönbach
Diecéze: Praha
Vikariát: Cheb

Plebánie farnosti byla založena v roce 1188, za reformace byla protestanská. Do roku 1740 byla filiální farou farního obvodu Kámen.
Kostel sv. Ondřeje apoštola je z roku 1734. Jedná se o barokní stavbu s původním pravoúhlým raně gotickým presbytářem.
Matriky jsou vedeny od roku 1659.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Luby Dolní Luby 1836-1949 +
Městský úřad Plesná Výspa 1863-1949 *
Městský úřad Luby Horní Luby 1865-1932 *
Městský úřad Plesná Výspa 1876-1948 oo
Městský úřad Luby Horní Luby 1877-1949 oo
Městský úřad Luby Dolní Luby 1884-1949 oo
Městský úřad Luby Opatov 1903-1937 *
Městský úřad Luby Horní Luby 1906-1948 +
Městský úřad Luby Dolní Luby 1906-1949 *