Jste zde

Litice - římskokatolická

Existence: 
1352 - 31.12.1949

Německý název: Lititz
Diecéze: Praha
Vikariát: Plzeň

Před r. 1352 plebánie. Od r. 1407 spravována kanonií premonstrátův Teplé.
Kostel sv. Petra a Pavla, gotický jednolodní asi z r. 1420, 1639 fara a kostel vyhořely, barokně upraven v 60. - 70. letech 17. stol.

Matriky vedeny od r. 1640, starší shořely 1639.
Neurčená lokalita Radlowitz mizí po r. 1710.

Lokality z farního obvodu: Bahnwächter; Barake bei Littitz (Feldbarake); Bergwerk bei Littitzer Brücke; Důl Klára (Klaraschacht); Frischglückschacht; Hahnenkamská uhelna (Hahnenkammer Werk); Hyrasches Kohlenwerk; Hyraschacht; Chotěšovská uhelna (Choteschauer Bergwerk); Knížecí Thurn-Taxiská kolonie; Kohlenhütte - u Litic; Důl Marie (Mariaschacht); Mathildazeche; Maxschacht bei Vejprnitz; Nádraží (Bahnhof); Olium Hütte - u mostu přes Radbuzu mezi Liticemi a Plzní;Ovčárna; Panský dvůr; Šťáhlavská uhelna (Stiahlauer Bergwerk); Stiahlauer Kohlenwerk; uhelna Sulkov; U Inspekce (Bei der Inspektion); Valcha (Walke) - č.ob. Plzeň, okr. Plzeň-město; mlýn na Valše (Walk Mühle); Vysoká - hájovna u Šlovic; Zechenhäusel; Ziegelhütte

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Dobřany Lhota 1802-1949 + 22
Městský úřad Dobřany Robčice 1901-1948 * 9
Městský úřad Dobřany Litice, Doudlevce, Lhota 1905-1949 *i, ooi, +i
Úřad městského obvodu Plzeň 3 Litice 1906-1927 *
Městský úřad Dobřany Lhota 1906-1949 * 7
Městský úřad Dobřany Šlovice 1906-1949 * 5
Úřad městského obvodu Plzeň 3 Doudlevce 1911-1925 +
Městský úřad Dobřany Šlovice 1911-1949 + 20
Úřad městského obvodu Plzeň 3 Doudlevce 1918-1925 *