Jste zde

Liblín - římskokatolická

Existence: 
1754 - 31. 12. 1949

Německý název: Liblin
Diecéze: Praha
Vikariát: Kralovice

Od roku 1752 do roku 1754 náležel Liblín pod správu fary Planá. V roce 1754 došlo k oddělení části farního obvodu Planá a k zřízení fary Liblín.
Jednolodní kostel sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1751.
Matriky jsou vedeny od roku 1753, dříve u fary Planá a Radnice.

V matrikách se objevují tyto další lokality:
Libštejnský Mlýn a Žikov (fara Liblín); Nový Mlýn, Obora a Zavadilka (fara Radnice), Robčice (fara Planá)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Kralovice Břízsko, Robčice 1842-1924 * 4
Městský úřad Radnice (RO) Liblín, Bujesily, Olešná, Chockov, Robčice, Svinná 1895-1949 *
Městský úřad Radnice (RO) Liblín, Bujesily, Olešná, Chockov 1905-1959 + 6