Jste zde

Libá - římskokatolická

Existence: 

Německý název: Liebenstein
Diecéze: Praha
Vikariát: Cheb

Libá byla do roku 1406 plebánií fary Pomezí. Za reformace existovala jako protestanské území.
Kostel zasvěcený svaté Kateřině z roku 1406 prošel barokními úpravami v letech 1755 - 1783.
Matriky byly vedeny od roku 1598.

V matrikách farního obvodu Libá se objevují tyto další lokality:
Drathmühle = samota u osady Dubina; Franky (Frankenhaus) = skupina domů u osady Polná, část obce Hazlov; Hammer = skupina domů u obce Libá; Hůrka (Rühm, Riehm) = část obce Libá; Klausenhof = zaniklá lokalita u obce Dubina; Podílná (Halbgebäu) = místo u lokality Polná, část obce Hazlov; Sorghof = zaniklá samota u obce Dubina

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Obecní úřad Libá Lužná 1879-1944 +
Obecní úřad Libá Dobrošov 1886-1942 +
Obecní úřad Libá Riehm 1886-1947 +
Obecní úřad Hazlov Franky 1888-1945 +
Obecní úřad Libá Libá 1890-1949 +
Obecní úřad Libá Riehm 1891-1949 oo
Obecní úřad Libá Dobrošov 1895-1944 *
Obecní úřad Libá Dubina 1896-1928 *
Obecní úřad Libá Lužná 1896-1946 *