Jste zde

Kozojedy - římskokatolická

Německý název: Kozojed, Kosojed
Diecéze: Praha
Vikariát: Kralovice

Před rokem 1352 byla spravována cisterciářským klášterem v Plasích. V letech 1678-94 příslušela jako filiální k faře Kralovice. Roku 1785 byla sekularizována.
Původně gotický jednolodní kostel zasvěcený sv. Markétě byl zbarokizován dle plánů Giovanni Santiniho roku 1727.
Matriky jsou od roku 1784, dříve u fary Kralovice, záznamy též u fary Kožlany.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Kralovice Borek 1832-1948 +, 1832-1956 oo, 1832-1882* 2
Městský úřad Kralovice Rakolusky 1848-1949 oo 21
Městský úřad Kralovice Borek 1856-1948 oo 17
Městský úřad Kralovice Brodeslavy 1858-1947 oo 18
Městský úřad Kralovice Všehrdy 1858-1949 oo 22
Městský úřad Kožlany Černíkovice 1862-1946 oo 19
Městský úřad Kralovice Brodeslavy 1862-1947 * 10
Městský úřad Kožlany Černíkovice 1862-1947 * 11
Městský úřad Kralovice Rakolusky 1862-1949 * 14