Jste zde

Kostelní Bříza - římskokatolická

Existence: 
1410 - 31.12.1949

Německý název: Kirchenbirk
Diecéze: Praha
Vikariát: Sokolov

Plebánie přibližně založena r. 1410. Za reformace protestantská, v letech 1640 - 1663 společný obvod s farou Kynšperk nad Ohří a Chlum sv. Maří. V letech 1663 - 1666 filiální k faře Loket, v roce 1666 ustanoven duchovní, který do r. 1687 spravoval též faru Smrkovec a do r. 1724 též Vranov. 1736 opět filiální (k Vranovu). Farní obvod se ustálil až během 18. stol.
Kostel sv. Petra a Pavla nové vystavěn r. 1802 na místě nevyhovující staré budovy.
Matriky vedeny od r. 1640.

Ostatní lokality: Böhmův Mlýn (Böhmmühle, Schönlinder Mühl) - mlýn u os. Krásná Lípa, os.ob.Kostelní Bříza, okr. Sokolov; Finkův Mlýn (Finkenmühle, Arnitzgrüner Mühl) - mlýn u os. Arnoltov, os. ob. Kostelní Bříza, okr. Sokolov; Hamry (Hammer) - dům u os. Ostrov, os. ob. Kostelní Bříza, okr. Sokolov; Kirchenbirger Mühl - mlýn u o. Kostelní Bříza, okr. Sokolov; Maierhof auf Schönlind - hosp. dvůr u os. Krásná Lípa, os. ob. Kostelní Bříza, okr. Sokolov; Mühlpeint - samota u os. Ostrov, os.ob.Kostelní Bříza, okr. Sokolov; Nový Mlýn (Neumühle) - mlýn u ob. Kostelní Bříza, okr. Sokolov; Teichmühl - mlýn s pilou u os. Týmov, os.ob.Krásná Lípa; Tiefengrüner Meierhof - dvůr u os. Týmov, os. ob. Krásná Lípa; Týmov (Tiefengrün) - os. býv. ob. Krásná Lípa, okr. Sokolov; Berg (Monte) bei Schönlind - neurčeno

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace
Městský úřad Březová Bystřina 1871-1946 +
Městský úřad Březová Bystřina 1875-1946 *
Městský úřad Březová Arnoltov 1878-1927 *
Městský úřad Březová Kostelní Bříza 1878-1946 +
Městský úřad Březová Rudolec 1878-1946 oo
Městský úřad Březová Rudolec 1886-1919 *
Městský úřad Březová Kostelní Bříza 1888-1943 *
Městský úřad Březová Týmov 1901-1945 +
Městský úřad Březová Krásná Lípa 1904-1929 *