Jste zde

Klenčí pod Čerchovem - římskokatolická

Existence: 
1481 - 31.12.1949

Německý název: Klentsch
Diecéze: České Budějovice
Vikariát: Domažlice

Plebánie - zal. pravděpodobně ve 2. pol. 13. stol.
Kostel sv. Martina, původně gotický - bořen 1737. Na jeho místě vystavěn barokní jednolodní, dokončen r. 1746.
Matriky vedeny od r. 1647.

Nejstarší matriky byly téměř zničeny při požáru klenečské fary po bombardování 26.4.1945. Jen malou část matrik se podařilo zachránit a některé z nich restourovat.
Matriky Klenčí 6 - 20 jsou původně druhopisy, které byly do SOA Plzeň předány v 1.pol. roku 2004 ze SOA Třeboň. Matriky Klenčí 21 - 44 jsou původně druhopisy, které byly do SOA Plzeň předány v roce 2013.

Kromě výše uvedených obcí též záznamy z těchto lokalit: Trhanov - mlýn; Glasshütten (pravděpodobně sklárny v katastru dnešních Nemanic); Kostlivého mlýn, neidentifikovaný mlýn, zřejmě u Klenčí (Gosslaweymühl); Dlouhý mlýn (mlýn v Draženově); Capartice, č.ob. Klenčí pod Čerchovem, okr. Domažlice (Nepomuk); Nový Postřekov, zan.č.ob. Postřekov, okr. Domažlice (Neu Possigkau); Starý Postřekov, zan.č.ob.Postřekov, okr. Domažlice (Alt Possigkau); Červený Mlýn, zan.č.ob. Ždánov, okr. Domažlice (Rothenmühle); Puch, zan.č.ob. Klenčí pod Čerchovem, okr. Domažlice (Puchmühle); Papírna, zan.č.ob. Postřekov, okr. Domažlice (Papiermühle)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Nepomuk 1824-1945 * I
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Draženov 1875-1945 *, oo, + II
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Klenčí pod Čerchovem 1896-1924 * IV.
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Mlýnec 1899-1945 *, oo, + IV
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Nový Postřekov 1911-1945 *, oo, + IV
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Klenčí pod Čerchovem, Nový Postřekov, Starý Postřekov, Mlýnec, Draženov, Capartice, Žďánov 1911-1950 *i
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Žďánov 1915-1945 *, oo, + IV
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Klenčí pod Čerchovem, Nový Postřekov, Starý Postřekov, Mlýnec, Draženov, Capartice, Žďánov 1915-1950 +i
Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Klenčí pod Čerchovem, Nový Postřekov, Starý Postřekov, Mlýnec, Draženov, Capartice, Žďánov 1915-1950 ooi