Jste zde

Horní Lomany - římskokatolická

Existence: 
1626 - 31. 12. 1949

Německý název: Ober-Lohma
Diecése: Praha
Vikariát: Cheb
Patrocinium kostela: Sv. Jakuba Většího

Od 1190 plebánie spravovaná Řádem německých rytířů; od 1300 filiáka fary Cheb
Mezi l. 1564 - 1648 luteránská; po 1620 však spravována znovu Řádem za spolupráce chebských dominikánů
Mezi l. 1627 - 1711 administratura, fara od 1711
Matriky od 1626

Drahov r. 1908 přeřazen k faře Hazlov.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Františkovy Lázně Hleďsebe 1867-1932 * VIII.
Městský úřad Františkovy Lázně Zelený Háj 1868-1947 oo
Městský úřad Františkovy Lázně Zelený Háj 1870-1947 + VIII.
Městský úřad Františkovy Lázně Hleďsebe 1881-1946 + VIII.
Městský úřad Františkovy Lázně Mýtinka 1886-1949 * IX.
Městský úřad Františkovy Lázně Krapice 1893-1926 * IX.
Městský úřad Františkovy Lázně Zelený Háj 1900-1927 * IX.
Městský úřad Františkovy Lázně Stodola 1904-1923 * X.
Městský úřad Františkovy Lázně Horní Lomany 1908-1922 * XII.