Jste zde

Horažďovice - římskokatolická

Existence: 
1642 - 31. 12. 1949

Německý název: Horazdowitz
Diecése: České Budějovice
Vikariát: Horažďovice
Patrocinium kostela: Sv. Petra a Pavla

Fara zřízena ve 13. stol.; do husitských válek administrována Johanitským řádem
Po reformaci pod správou velkopřevora Maltézského (johanitského) řádu
Od 1790 děkanství
Matriky mezerovitě od 1642; souvisle od 1654
Zápisy pro většinu přiřazených lokalit též v cca stejně starých matrikách fary Malý Bor

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Horažďovice Horažďovice, Babín, Boubín, Velké Hydčice, Veřechov 1896-1949 *i, ooi, +i
Městský úřad Horažďovice Horažďovice, Babín, Boubín, Velké Hydčice, Veřechov 1908-1925 * XVI
Městský úřad Horažďovice Horažďovice, Babín, Boubín, Velké Hydčice, Veřechov 1925-1949 * XVII
Městský úřad Horažďovice Horažďovice, Babín, Boubín, Velké Hydčice, Veřechov 1933-1949 oo XVII
Městský úřad Horažďovice Horažďovice, Babín, Boubín, Velké Hydčice, Veřechov 1939-1949 + XVII