Jste zde

Hlohovice - římskokatolická

Existence: 
1787 - 31. 12. 1949

Německý název: Gross Lohowitz
Diecése: Praha
Vikariát: Rokycany
Patrocinium farního kostela: Nejsvětější Trojice

Původně u fary Drahoňův Újezd; po 1645 k faře Radnice; od 1734 filiální k faře Radnice
Od 1786 lokálie; samostatná fara 1856
Matriky od 1787, předtím vedeny pro Hlohovice (část) a Hlohovičky u fary Drahoňův Újezd, pro zbytek farního obvodu a Hlohovice (část) u fary Radnice.

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Radnice (RO) Mostiště, Hlohovice, Bílá Skála, Svinná, Vejvanov 1887-1931 * 5
Městský úřad Radnice (RO) Hlohovice, Hlohovičky, Bílá Skála, Vejvanov 1902-1950 + IV
Městský úřad Radnice (RO) Hlohovice, Hlohovičky, Bílá Skála, Vejvanov 1905-1950 oo IV
Městský úřad Radnice (RO) Mostiště, Hlohovice, Bílá Skála, Svinná, Vejvanov 1931-1950 * 6