Jste zde

Druztová - římskokatolická

Existence: 
1701 - 31. 12. 1949

Německý název: Druzdau
Diecéze: Praha
Vikariát: Plzeň
Patrocinium farního kostela: Sv. Máří Magdaleny

Od 1351 plebánie
Po reformaci filiálka fary Dýšina od 1632
Fara obnovena 1701

Kostel sv. Maří Magdalény původně gotický z r. 1351, barokně přestavěn a rozšířen 1699.

Matriky od 1701, předtím Druztová u fary Dýšiná

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Městský úřad Třemošná Druztová, Česká Bříza, Dolany, Zruč 1916-1950 * X
Městský úřad Třemošná Druztová, Česká Bříza, Dolany, Zruč 1926-1949 + VII
Městský úřad Třemošná Druztová 1946-1949 oo XI