Jste zde

Andělská Hora - římskokatolická

Existence: 
1631 - 31. 12. 1949

Německý název: Engelhaus
Diecéze: Praha
Vikariát: Karlovy Vary

Fara zřízena cca 1490 (dle Catalogus Cleri pro r. 1938 a 1948)
Za reformace evangelická církev - německá do 1626
Od 1613 údajně vedeny nedochované matriky evangelické církve - německé
Cca od 1709 svěřena do správy fara Svatobor jako filiální
Kostel sv. Michaela Archanděla, původně gotický z r. 1487 - 90, zbarokizován r. 1718, po požáru 1887 obnoven 1890.

Dochované matriky od 1631. V matrice Stanovice 1 záznamy pro Andělskou Horu od r. 1597.

Místo: 
Andělská Hora (Engelhaus), Činov (Schönau), Olšová Vrata (Espenthor), Peklo ( Höllmühl) [Stružná], Šemnice (Schömitz), Žalmanov (Solmus)

Budoucí přírůstky

Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.

Uložení Místo Datace Označení knihy
Magistrát města Karlovy Vary Andělská Hora 1883-1940 * 8
Magistrát města Karlovy Vary Andělská Hora 1884-1949 + 7
Magistrát města Karlovy Vary Andělská Hora 1908-1949 oo 7
Magistrát města Karlovy Vary Olšová Vrata 1920-1946 * 9
Magistrát města Karlovy Vary Andělská Hora 1940-1949 * 9