Jste zde

Církev Jednota bratrská

Církev se hlásí k dědictví Českých bratří z 15. až 17. století. Navazuje na sbory obnovené roku 1722 moravskými exulanty na panství hraběte Zinzendorfa v obci Herrnhut (Ochranov) v saské Horní Lužici. Název Jednota bratrská byl zaveden roku 1921 vedle starších názvů Evangelická církev bratrská nebo Ochranovská církev bratrská.

Matriky jsou nyní na matričních úřadech, do archivu budou předávány až po uplynutí skartační lhůty - od roku 2021.