Kronika obce

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
1998

Vertikale Reiter

Bemerkung: 
Číslování stránek kroniky začíná číslem 32 a končí číslem 75 (navazuje číslování na předchozí kroniku)
Ort: 
  • Hrádek