Sie sind hier

Urkunde der Stadt Staré Sedliště lio2

Identifikátory

Findmittel (Inventar)
Identifier Findmittel (Inventar): 
457
Online-Findmittel (Inventar): 
Laufzeit
Laufzeit: 
25. 11. 1784

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
poškozená pečeť přivěšená na hedvábných šňůrách
Enthält
Regest: 

Josef II. potvrzuje městečku Staré Sedliště listinu z 15. listopadu 1657, kterou sestry Beatrix Johanna Benigna, hraběnka von Portia, Ludmila Kateřina Benigna von Sternberg a Anna Maria Eusebia, rozená Kafkovna z Říčan udělují Starému Sedlišti četná práva (viz inv. č. 1)

Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (0 0)