Sie sind hier

Listina archivu města Kralovice lio6

Identifikátory

Findmittel (Inventar)
Identifier Findmittel (Inventar): 
374
Online-Findmittel (Inventar): 
Laufzeit
Laufzeit: 
10. 05. 1752

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
přivěšená pečeť v dřevěném pouzdře
Enthält
Regest: 

Marie Terezie potvrzuje privilegia města Kralovic vydané r. 1699 (inv. č. 4) včetně opisů dříve vydaných privilegií

Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (0 0)