Sie sind hier

Listina města Sušice L15-1

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
24. 2. 1547

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť chybí
Enthält
Regest: 

Císař Ferdinand I. poté, co Sušickým odňal jejich privilegia, jim je zase navrací a potvrzuje (krátké regesty listin z r. 1269, 1324, 1355, 1359, 12.9.1372, 13.10.1372, 13.11.1372, 1397, 1.4.1472, 12.10.1472 a 1502). Dále ustanovuje úřad královského rychtáře, apelační soud na Pražském hradě, upravuje cechovní záležitosti, odúmrť královské komoře v případě těch, kteří zemřou bez blízkých příbuzných bydlících v Sušici, stejně tak patří králi pokuty, na opravu města však hodlá král něco přidat (opis z 18. stol.)

Bemerkung: 
Opisy z 18. stol., samostatné opisy vlepené uměle do sešitu s lepenkovými deskami, celkem 15 listů: opisy listin z r. 1547, 1651, 1668 a 1722
Ort: 
  • Praha (Prag)
Poloha f: 
POINT (14.421 50.087)