Sie sind hier

Listina města Sušice L4

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
27. 2. 1678

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
městská pečeť v dřevěném pouzdře přivěšená na žlutém hedvábném proužku
Enthält
Regest: 

Rychtář, konšelé a rada města Sušice vydávají vysvědčení o manželském původu a zachovalosti Františkovi Antonínovi Krocínovi z Drahobejle, synu sušického radního Jana Kryštofa Krocína z Drahobejle a Alžběty Rosiny, rozené z Polkensteinu, narozenému 2. 6. 1660, pokřtěnému sušickým děkanem Karlem Františkem Rozacínem z Karlšperka

Ort: 
  • Sušice (Schüttenhofen)
Poloha f: 
POINT (13.520408 49.231391)