Sie sind hier

Listina města Sušice L1

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
23. 2. 1784

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
císařská pečeť v dřevěném pouzdru přivěšená na černožluté šňůře
Enthält
Regest: 

Císař Josef II. potvrzuje městu Sušice na jeho žádost z r. 1769 privilegia: mohou vlastnit dvory a vesnice, mají kriminální jurisdikci dle pragmatiky z 22. 7. 1765, tři jarmarky, k nimž přidává čtvrtý začínající v pondělí po Třech králích, rovněž mají týdenní dobytčí a obilní trhy od prvního postního týdne do sv. Martina, ve městě může být více židů, než jich je nyní
Inzerty: 1) 1668, červen 16., Vídeň
Císař Leopold I. vrací Sušickým patronátní právo odňaté jim Ferdinandem II.
2) 1657 , září 12., Vídeň
Císař Ferdinand III. potvrzuje městu Sušice jeho privilegia podle konfirmace Ferdinanda II., jmenovitě listiny: Jana Lucemburského z 12. 4. 1325, Karla IV. z 6. 2. 1356, z 12. 9. 1372 a z 13. 10. 1372, Václava IV. z 13. 11. 1372 a z 15. 9. 1406, Vladislava Jagellonského 1. 4. 1472, z 12. 10. 1472 (právo pečetit červeným voskem) a z 19. 3. 1502 (15 kop gr. podkomořímu za obnovení konšelského úřadu), Ferdinanda I. z 30. 9. 1547 (potvrzení zádušních platů ke kostelu a špitálu) a z 24. 9. 1547, Ferdinanda II. z 21. 5. 1624 (generální konfirmace všech privilegií) a Ferdinanda III. z 30. 9. 1638 (resoluce navracející Sušickým polovinu z odůmrtí, která jim byla propůjčena r. 1575). Listina má být vtělena do desk zemských
3) 1547, září 24., Praha
Císař Ferdinand I. poté, co Sušickým odňal jejich privilegia, jim je zase navrací a potvrzuje (krátké regesty listin z r. 1269, 1324, 1355, 1359, 12.9.1372, 13.10.1372, 13.11.1372, 1397, 1.4.1472, 12.10.1472 a 1502). Dále ustanovuje úřad královského rychtáře, apelační soud na Pražském hradě, upravuje cechovní záležitosti, odúmrť královské komoře v případě těch, kteří zemřou bez blízkých příbuzných bydlících v Sušici, stejně tak patří králi pokuty, na opravu města však hodlá král něco přidat

Bemerkung: 
29 l.
Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (16.371 48.212)