Sie sind hier

Listina města Rabí L1

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
2. 2. 1627

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
4 pečeti přivěšené na perg. proužku v dřevěných pouzdrech: 1 z červeného a 2 z černého vosku, ze čtvrté peč. zbylo prázdné pouzdro a zbytek červeného vosku
Enthält
Regest: 

Kryštof Chanovský z Dlouhé Vsi dává městu Rabí dvůr Mýto s pozemky a lesem za řekou Otavou vedle šternberských gruntů náležejících ke vsi Hejná, dále právo chodit a honit dobytek přes řeku, mít trhy a vyrábět a prodávat slad

Druck: 
Miloslav VOLF, Popis městských archivů v Čechách. Praha 1947, s. 233; Antonín HAAS, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji, in: MZK VI (1968), s. 328 (oba datují mylně 13.4., Haas nepřesně tvrdí, že Chanovský rábským potvrzuje privilegia a mýlí se v tom, že by rábští dostali „mýto na Otavě“)
Ort: 
  • Rabí
Poloha f: 
POINT (13.61761 49.28074)