Sie sind hier

Listina města Plánice L5

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
12. 2. 1661

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
přivěšena zachovalá pečeť v dřevěném pouzdře, na konopných šňůrách, dvě potvrzení Adama z Martinic a Bernarda Adolfa z Martinic, ke každému je přitištěna zachovalá pečeť
Enthält
Regest: 

Maxmilián Valentin z Martinic, pán na Plánici, konfirmuje listiny Ludvíka Jegellonského z roku 1519, Ferdinanda I. z roku 1558 a Ferdinanda III. z roku 1642. A v sedmi bodech určuje další práva a povinnosti obyvatel. Např.: právo nakládat volně se svým majetkem v dědickém řízení, právo dát nadané dítě učit liternímu umění, čemuž on jeho vrchnost nebude bránit, právo nepřijímat židy do městské obce, právo zachování nemovitého majetku obce, povinnost zachovávat cechovní předpisy ad.

Ort: 
  • Praha (Prag)
Poloha f: 
POINT (14.421 50.087)