Sie sind hier

Listina města Plánice L1

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
30. 2. 1442

Vertikale Reiter

Enthält
Regest: 

Poddaní Hynka z Kratic vyměňují své pozemky s Mikulášem z Mlynářovic, aby mohly být zatopeny při navýšení hráze Křižánkovského rybníka.

Bemerkung: 
Soudobý opis nebo nezpečetěný orig. pergamen
Ort: