Sie sind hier

Listina města Kolinec L3

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
18. 2. 1747

Vertikale Reiter

Siegel
Siegel: 
pečeť v dřevěném pouzdru přivěšená na žluté šňůře
Enthält
Regest: 

Císařovna Marie Terezie potvrzuje městečku Kolinec jeho privilegia. V insertu německá listina císaře Karla VI. z 16. června 1739, české listiny císaře Leopolda I. z 14. července 1677 a Rudolfa II. z 18. června 1601

Druck: 
Miloslav VOLF, Popis městských archivů v Čechách. Praha 1947, s. 131–132; Antonín HAAS, Soupis privilegií měst a městeček v Západočeském kraji. In: MZK VI (1968), s. 319
Bemerkung: 
24 str.
Ort: 
  • Wien (Vídeň)
Poloha f: 
POINT (16.371 48.212)