Sie sind hier

Census 1869 Bohy (Zbohy)

Identifikátory

Laufzeit
1869
Ort: 
Bohy (Zbohy)
Enthält
Soudní okres: Kralovice, politický okres: Kralovice