Sie sind hier

Rodinný archiv Zedtwitzů, Aš, 1709-1940

Bestand

Bestandsbezeichnung: 
Rodinný archiv Zedtwitzů, Aš
Bestandskürzung: 
RA Zedtwitz,Aš
Bestandsnummer: 
169
Kernlaufzeit des Findmittels: 
1709-1940

Fond obsahuje písemnosti jedné z větví původně franckého rodu píšícího se po vsi Zedtwitz u Hofu ve Vogtlandu. Její příslušníci ovládli v průběhu 14. století prakticky celé Ašsko a sídlili zde až do 20. století. Oblast považovali za součást říše a teprve za vlády Marie Terezie roku 1755 uznali její příslušnost k Čechám výměnou za potvrzení svobody vyznání, soudnictví a další privilegia na svých zdejších panstvích. Roku 1790 byli říšským vikářem Karlem Theodorem Falcko-bavorským povýšeni do hraběcího stavu.

Umfang lfm: 
8,55
Zugänglichkeit: 
nepřístupný

Archiv

Archivgliederung: 
5. oddělení