Jste zde

Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Archiv

Státní okresní archiv Uherské Hradiště
Velehradská 124
686 01 Uherské Hradiště

tel.: +420 572 552 634
fax: +420 572 552 757

E–mail: soka.uherskehradiste@mza.cz
web: http://uherske-hradiste.mza.cz

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Uherské Hradiště.

Stručná historie archivu

Okresní archiv v Uherském Hradišti byl ustanoven zdejším okresním národním výborem v roce 1946. V roce 1949 se archiv transformoval v archiv krajský s působností pro tehdejší gottwaldovský kraj, přičemž současně spravoval okresní i dalším místní fondy. Tento stav se však nejevil jako vyhovující a v roce 1955 došlo k obnovení samostatného okresního archivu. V roce 1960 v návaznosti na reformu státní správy byl do tohoto archivu včleněn i původní okresní archiv v Uherském Brodě. Na začátku šedesátých let 20. století usiloval okresní archiv v Uherském Hradišti o nalezení odpovídajících prostor pro zlepšení uložení archiválií. To se podařilo uskutečnit až po zániku krajského archivu a předání jím užívaného objektu v roce 1964. Od roku 2002 se stal archiv organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs