Jste zde

Státní okresní archiv Kroměříž

Archiv

Státní okresní archiv Kroměříž
Velehradská 4259
767 01 Kroměříž

tel.: +420 573 333 832-4
fax: +420 573 333 835

E–mail: soka.kromeriz@mza.cz
web: http://kromeriz.mza.cz

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Kroměříž.

Stručná historie archivu

Základem dnešního okresního archivu v Kroměříži jsou dva původní okresní archivy – v Holešově, který byl zřízený v r. 1947, a v Kroměříži, založený v r. 1955. Když v roce 1960 došlo v rámci územní reorganizace státní správy ke sloučení okresů Holešov a Kroměříž do jednoho celku, byl nový okresní archiv umístěn na holešovském zámku. V průběhu následujících desetiletí archiv zápasil s permanentními prostorovými problémy v ukládání archiválií, které byly částečně vyřešeny v r. 1985 přidělením nových místností v budově bývalé holešovské radnice. Nového účelového archivního objektu se archiv dočkal až v r. 1997. Od roku 2002 se okresní archiv v Kroměříži stal vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

BARTOŠÍKOVÁ, Jarmila – OLŠINA, Miroslav–ZEZULOVÁ, Jitka. Státní okresní archiv Kroměříž  1947–2007.  MZA Brno – SOkA Kroměříž. Kroměříž 2007.