Jste zde

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově

Archiv

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
Pavlovská 2
692 24 Mikulov

tel.: +420 519 500 061

E–mail: soka.breclav@mza.cz
web: http://breclav.mza.cz

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Břeclav.

Stručná historie archivu

Státní okresní archiv Břeclav je umístěn vzhledem ke starší archivní tradici nikoliv v bývalém okresním městě, ale v Mikulově. Archiv vznikl v r. 1960 po reorganizaci státní správy pro bývalé okresy Hustopeče, Břeclav a Mikulov. Depozitáře a pracovna archivu byly původně umístěny na mikulovském zámku, v šedesátých a sedmdesátých letech pak v kanovnických domech na náměstí. V r. 1995 byla pro potřeby archivu získána a v letech 1998–2000 adaptována nepoužívaná budova určená původně jako obchodní dům, v jejíž zadní části byl vybudován depozitář. Od roku 2002 je archiv začleněn jako organizační jednotka Moravského zemského archivu v Brně.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

ZEMEK, Metoděj – ZIMÁKOVÁ, Alena – POLIŠENSKÝ, Josef. Okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově: průvodce po archivních fondech a sbírkách. Praha 1976.