Jste zde

Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě

Archiv

Státní okresní archiv Brno-venkov
Klášter 81
664 81 Rajhrad

tel.: +420 547 425 711
fax: +420 547 425 713

E–mail: soka.brnovenkov@mza.cz
web: http://brno-venkov.mza.cz

Působnost archivu se vztahuje na území okresu Brno-venkov.

Stručná historie archivu

Státní okresní archiv Brno-venkov vznikl v roce 1960 při reformě státní správy, a to sloučením dosavadních okresních archivů v Rosicích, Tišnově a Židlochovicích. Jako místo jeho působení byl zvolen bývalý benediktinský klášter v Rajhradě, kam se postupně přemístily všechny archiválie z oblasti Brněnska, Rosicka a Židlochovicka. Původní prostory v prelatuře kláštera nahradily na začátku sedmdesátých let hospodářské objekty kláštera, které byly v několika fázích upraveny pro potřeby archivního depositáře, badatelny a kanceláří archivářů. Od roku 2002 je archiv začleněn jako organizační jednotka Moravského zemského archivu v Brně.

Přehled archivních souborů

Vertical Tabs

Literatura o archivu

PŘÍLESKÁ, Hana  – DRÁBKOVÁ, Drahomíra –  KAŠUBOVÁ, Marie – KAVALCOVÁ, Marie. Okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Praha 1983.