Urbář

Identifikátory

Datace
Datace: 
opravy z let 1697-1733

Vertical Tabs

Původní nadpis: 
Urbarii über die Herrschafft Herttenberg
Obsah
Obsah / Regest: 

Hřebeny, panství. Popis panství. Soupis poddaných a úročních platů. Reluice hlídací povinnosti, naturální dávky a roboty. Dávky faráři. Za každu lokalitou sumáře. Na konci urbáře celkový sumář, na začátku rejstřík s odkazem na folio.

Poznámka: 
Na začátku zápis o založení urbáře za Marie Polyxeny ovdovělé z Písnice rozené Hrzánové z Harasu, držitelky statků Hartenberk, Schönbach, Liboc a Lítov, hejtmanem Andreasem Franzem Mänerlem v roce 1694. Fol. 2 zmínka o starých urbářích fary v Krajkové z let 1583 a 1608. Fol. 11-13 opisy listin na zámeckou kapli hartenberskou z 28.1.1069 a 14.5.1694. Při popisu panství uváděny i výtahy ze smluv (např. s panstvím Falknov a městem Loktem o voroplavbě). Fol. 233 zápis, že panství zůstává na 3 dnech roboty týdně podle císařské rezoluce z 28.1.1680 dané v Pardubicích. Četné pomístní názvy potoků, rybníků, luk. Leopoldovy Hamry (Lepoltz Hammer) a Lipec (Linden Hamer) nejsou ještě uváděny jako vesnice, v obou jsou hamry a mlýny.
Literatura: 
Květoslava Haubertová – Gustav Hofmann – Ladislav Lešický, Soupis západočeských urbářů. 2. polovina 13. století - 1773, Plzeň 1993, poř. č. 50