Sie sind hier

Grundbuch

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
1637-1764

Vertikale Reiter

Enthält
Obsah / Regest: 

Registra purkrechtí, Lit.A.

Ort: 
Čachrov(Czachrau), Březí (Birkau), Bradné (Broden), Kunkovice (Kunkowitz), Dobřemilice (Dobřemělitz), Chotěšov (Kotěssowy, Kotieschau), Radvanice (Radwanitz), Častonice (Czastonitz), Čeletice (Čelletitz)