Sie sind hier

Obligationsbuch

Identifikátory

Laufzeit
Laufzeit: 
1843–1878

Vertikale Reiter

Ursprüngliche Titel: 
Liber Obligationum oppidi Hartmanic No. 1
Díl: 
1
Enthält
Obsah / Regest: 

Kniha obsahuje jmenný rejstřík, na titulní straně je přitištěna větší pečeť města Sušice.

Poznámka: 
Popsáno pouze 157 stran, z toho 48 stran připadá na jmenný rejstřík.
Ort: 
  • Hartmanice (Hartmanitz) [okres Klatovy]