Luka 01

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Luka (Římskokatolická církev)
Místo: 
Albeřice (Alberitz, Klein-Alberitz), Budov (Buda), Holetice (Holeditz, Holotice), Hřivínov (Mokowitz, Moukovice), Luka (Luck), Radošov (Reschwitz), Skřipová (Krippau), Týniště (Thönischen), Vahaneč (Bohentsch), Verušičky (Klein-Werscheditz), Záhoří (Serles)
Původní nadpis: 
A 3
Obsah
Obsah: 

Matrika vedena i pro lokalitu Šnaky (Schnocken, Schnagen) patřící k Týništi
Matrika původně neměla stránky ani folia očíslovaný.
Matrika oddací částečně očíslovany stránky od 1 - 71 (ze 119)
Kromě FO taký zápisy k lokalitám
Dolní Kleiův mlýn (Unter Keyh Mühl)
Hertšovice (Hörschaditz)
Horní Kleiův mlýn (Ober Kleyh Mühl)
Kninice (Knünitz)
Libkovice (Libkowitz)
Lukšovský mlýn (Lukas Mühl)
Nepomyšl (Pomeisl)
Ratiboř (Ratiworsch)
Šnaky (Schnagen)
Velký Hlavákov (Gros Lubigau)
Veselov (Possnau)
Žlutice (Luditz)
mlýny: neidentifikované (str. 44 Guest Mühl a str. 52 Stahla Mühl)
ovčárny Lukavská a Týnišťská (Luckauer a Denischer)

Matrika rodná kompletně očíslovany folia od 1 - 241, za ní dva nečíslované listy se zápisy narozených z let 1744 - 1754 - nemanželské děti
Jen obce FO a mlýny a ovčárny

Matrika zesnulých kompletně očíslovany folia od 1 - 101
Jen obce FO a mlýny a ovčárny
Za titulním listem:
Anno
1673
Ward auf anbefehl.
Der Hoch und Wohlgebohrnen Herzn
Herrn Wolffgango Liebsteinský Grey herzn Kolowrath zu Herrn auf Luckh ...

Na posledních dvou listech matriky 4 zápisy
z 21.7.1720 pokřtění židovské dívky
2 x o nadání na zádušní mše
z roku 1723 o pohřbu Anny Polixeny...