Klatovy 06

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Klatovy (Římskokatolická církev)
Místo: 
Bezděkov (Bezdiekau), Kal (Gall), Klatovy (Klattau), Koryta (Korit), Lomec (Lometz), Luby (Lub), Malá Víska (Malloweska, Maloveska), Novákovice (Nowakowitz), Ostřetice (Wostřetitz, Vostřetice), Slavašovice (), Sobětice (Sobetitz), Tajanov (Tajanow, Tajanov u Klatov), Točník (Točnik), Tupadly (Tupadl), Vrhaveč (Wrhawetsch)
Původní nadpis: 
5.
Obsah
Obsah: 

str. 1 - 847: matriční zápisy narozených (1730 - 1754)
str. 848 - 883: matriční zápisy nelegitimně narozených (1731 - 1754)

Matrika narozených obsahuje tyto další lokality:
Beňovy = část o. Klatovy, Červený Mlýn = část o. Klatovy, Dražský Mlýn = část o. Klatovy, Chaloupky = část o. Klatovy, Kosmáčov = část o. Klatovy, Lažánky = část o. Klatovy, Makalovy = část o. Ostřetice, Nový Mlýn = část o. Tajanov, Pihovice = část o. Klatovy, Poborovice = část o. Bezděkov, Volenovy = část o. Bezděkov
pro město Klatovy se v matrice objevují tyto dílčí lokality:
Klatovy město
Klášterské předměstí
Lubské předměstí
Špitálské předměstí

V matriční knize se nachází celkem tři vlepené přílohy (str. 607, 745 a 881).
Za poslední stranou matriky je uložena jedna volná příloha.
V matrice se objevují chyby v číslování. Strany 137, 528 a 566 jsou třikrát.