Místo: Stanětice (Stanetitz)
Datace: 1921
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Census 1921 Stanětice (Stanetitz), Nr. 31

 
   
/ 0