Místo: Háj (Silbersgrün), Heřmanov (Hermannsgrün), Hradecká (...
Datace: 1902-1917 oo, ooi
Go to end of page / Přejít na konec stránky / Gehe zu Seite Ende

Jindřichovice 61

 
   
/ 0