Slavnostní spuštění webového portálu "Porta fontium" dne 8. 4. 2011

Pozvánka na slavnostní prezentaci, která se uskuteční dne 8. dubna od 14 hodin v aule cisterciánského opatství Waldsassen, Basilika-Platz 2, 95652 Waldsassen.

UVÍTÁNÍ

Dr. Margit Ksoll-Marcon
Ředitelka Generálního ředitelství státních archivů Bavorska

UVÍTÁNÍ

Mgr. Petr Hubka
Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

POZDRAV

Emilia Müller
Bavorská státní ministryně pro spolkové a evropské záležitosti

POZDRAV

JUDr. František Vavera, Ph.D.
Náměstek ministra vnitra České republiky

SPUŠTĚNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU "PORTA FONTIUM"

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU A WEBOVÉHO PORTÁLU

Mgr. Karel Halla
Ředitel Státního okresního archivu Cheb
Dr. Michael Unger
Generální ředitelství státních archivů Bavorska

Přiložené soubory: