Vyhledávání

Archivseřadit sestupně Nadpis Místo Datace Obsah / Regest Obr.data
NA Praha, HNL, inv. č. 968
1814–1818
Žaloba rodiny Baubenbachových na...
NA Praha, HNL, inv. č. 969
1817–1818
Žaloba Gottlieba Zimmermanna na hraběte...
NA Praha, HNL, inv. č. 972
  • Luby (Schönbach)
1804–1807
Spor členů rodiny Zedtwitzů s Jiřím...
NA Praha, HNL, inv. č. 973
1810–1811
Žaloba Karla Zedtwitze na Jana...
NA Praha, HNL, inv. č. 974
1813
Žaloba kupce Karla Erdmana Jähra na...
NA Praha, HNL, inv. č. 975
1796–1802
Spor Ferdinanda a Viléma Zedtwitze s...
NA Praha, HNL, inv. č. 976
1803
Spor Karolíny z Trauttenberka, ovdovělé...
NA Praha, HNL, inv. č. 978
  • Libá (Liebenstein)
1842–1843
Spor Vilemíny, hraběnky Zedtwitzové, s...
NA Praha, HNL, inv. č. 979
1836–1845
Spor dědiců rytíře Václava z...
NA Praha, HNL, inv. č. 980
1838–1850
Spor Václava z Lilienthalu s Karlem...
NA Praha, HNL, inv. č. 981
1837–1838
Spor dědiců Michala Schwärtlinga s...
NA Praha, HNL, inv. č. 982
1836–1840
Spor dědiců Michala Schwärtlinga s...
NA Praha, HNL, inv. č. 983
1837–1840
Spor dědiců Michala Schwärtlinga s...
NA Praha, HNL, inv. č. 984
1836–1839
Spor dědiců Michala Schwärtlinga s...
NA Praha, HNL, inv. č. 985
1836
Spor dědiců Václava z Lilienthalu s...
NA Praha, HNL, inv. č. 986
1838
Spor Karolíny ze Seckendorfu, rozené...
NA Praha, HNL, inv. č. 989
1838
Spor Antonína Houšky s Janem hrabětem...
NA Praha, HNL, inv. č. 990
s. d.
Spor Kristiána Zedtwitze s Františkem...
NA Praha, HNL, inv. č. 991
1841
Spor Marie Anny, ovdovělé hraběnky ze...
NA Praha, HNL, inv. č. 992
  • Podhradí (Neuburg, Nový Zámek)
1841–1844
Výslech svědků ve sporu Jindřicha...
NA Praha, HNL, inv. č. 993
1843–1846
Spor Kristiána Käsmanna se Zikmundem...
NA Praha, HNL, inv. č. 994
1845–1848
Spor Jany Kristiny Luckové s hrabaty...
NA Praha, HNL, inv. č. 995
1845–1848
Spor Kristiána Wunderlicha s Ludvíkem...
NA Praha, HNL, inv. č. 996
1845–1846
Žaloba dr. Schuberta, kurátora...
NA Praha, HNL, inv. č. 997
1845
Spor Charlotty z Fricken a Luisy...
NA Praha, HNL, inv. č. 998
1845
Žádost Jindřicha Zedtwitze o...
NA Praha, HNL, inv. č. 999
1845
Žaloba Charlotty z Fricken, rozené ze...
NA Praha, HNL, inv. č. 1000
1845
Žaloba Luisy hraběnky Zedtwitzové na...
NA Praha, HNL, inv. č. 1002
1856
Porovnání Vilemíny Zedtwitzové s...
NA Praha, HNL, inv. č. 1003
1846
Intabulace zajištění vdovského důchodu...
NA Praha, HNL, inv. č. 1004
1846
Záznam pohledávky 14 000 zl. Emilie...
NA Praha, HNL, inv. č. 1005
1846
Spor Jana a Kateřiny Wunderlichových s...
NA Praha, HNL, inv. č. 1006
1847
Žaloba Arnošta Ludvíka ze Zedtwitz na...
NA Praha, HNL, inv. č. 1008
1847
Spor Osvalda Wilhelma s Františkem...
NA Praha, HNL, inv. č. 1009
  • Libá (Liebenstein)
1847–1861
Spor hrabat Klimenta a Tadeáše...
NA Praha, HNL, inv. č. 1010
1847
Spor Jiřího hraběte Zedtwitze s...
NA Praha, HNL, inv. č. 1012
1849–1854
Spor Kristiny Vilemíny a Žofie Vilemíny...
NA Praha, HNL, inv. č. 1014
  • Podhradí (Neuburg)
1824–1836
Pozůstalost Kristiána Viléma Antonína...
NA Praha, HNL, inv. č. 1015
  • Podhradí (Neuburg, Nový Zámek)
1811–1835
Pozůstalost Karla Josefa Ferdinanda ze...
NA Praha, HNL, inv. č. 1017
  • Podhradí (Neuburg)
1829
Pozůstalost Charlotty Kristiny ze...

Stránky