Amtsbuch

Archiv Nadpis Místo Datace Obsah / Regest Obr.data
Plzeň Pozemková kniha
 • Radošov (Reschwitz)
1690–1796
Reschwitzer Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Skočice (Skotschitz)
1696–1801
Skotschitzer Obrigkeitliches Kontraktenbuch Nro. II.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Lesná (Schönwald)
1570–1612
Grundbuch des Gutes Schönwald, Pozemková kniha statku Schönwald (okr. Tachov) I.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Lesná (Schönwald)
1615–1655
Pozemková kniha statku Schönwald (okr. Tachov) II.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Milínov (Millinow)
 • Radostice (Radostitz)
 • Rovná (Ruwna)
 • Suchá (Sucha)
 • Zámyšl (Zamischl, Zamissl)
 • Žikov (Zikow, Žikow)
1688–1817
Rustical Kontraktenbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Hliněný Újezd (Aujezd, Aujezdec, Hliněný Aujezdec, Klein Aujest)
 • Hejná (Heina)
 • Malé Hydčice (Klein Hytschitz)
 • Malý Bor (Klein Bor)
 • Smrkovec (Smrkowetz)
 • Týnec (Tejnitz)
 • Boubín (Velký Újezd, Velký Aujezd, Velký Újezdec, Zadní Újezdec)
 • Velešice (Weleschitz)
 • Velké Hydčice Gross Hitschitz)
 • Veřechov (Werechow)
 • Borkovy
 • Železný Újezd (Eisenaujest, Železný Aujezdec)
1682–1728
Purgkrechtní neb soudní kniha panství jeho vysoce urozeného Pana Pana Václava Vojtěch Sté Římské říše hraběte z Sternbergka: (titul) horažďovického v kterýžto sšelijaké grunty i chalupy na témž panství prošacovány se nacházejí, založená léta Páně 1682.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Břežany (Bržežany, Brezan, Breschan)
 • Dobrotice (Dobrotieze)
 • Jetenovice (Getenowicze)
 • Holkovice (Holkovicze)
 • Pačejov (Patzywo)
 • Týřovice (Tegržovice)
 • Třebomyslice (Trzrbomislicze)
 • Olšany (Wolssany)
1682–1725
Kniha burgkrechtní neb saudní panství Jeho Wysoce hrabieczí Milosti s Ssterbergka (titul) Horažďovického založena v Letu 1682. Dílu druhého.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Velký Bor (Grossbor)
 • Svéradice (Swiraticze)
 • Zářečí (Zeržeczy)
1682–1744
Kniha purkrechtní neb soudní panství Jeho M.Hrab.Milosti z Sternberka (titul) Horaždowského. Zaloziena w letu 1682 Tržetího dilu.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Týnec (Tejnice, Teinitz)
 • Malé Hydčice (Malý Hyčzycze, Kleinhitschitz)
 • Hliněný Újzed (Hlinieny Aujezd, Hliněný Újezdec)
 • Vlkovice (Wlkonicze, Wlkonitz)
1694–1821
Kniha purkrechtní neb soudní aneb Registra urburní panstwy Horažďiowskeho  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Damice (Dammitz)
1664–1744
Dorf Dammitz, Kauf und Amts Handelsbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Plavno (Holzbach)
1664–1715
Kauf-und Amtshandelsbuch Holzbach  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Háj (Stolzenhan)
1664–1715
Kauf-und Amtshandelsbuch Stolzenhab-Häusler  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Vrch (Hüttmesgrün)
1559–1660
Gerichtsbuch Hüttmesgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Vrch (Hüttmesgrün)
1664–1751
Dorf Hüttmesgrün, Kauf und Amts Handelsbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Horní Hrad (Haunštein, Hauenstein)
 • Krásný Les (Schönwald)
 • Gesmesgrün
 • Plavno (Holzbach)
 • Vrch (Hüttmesgrün)
 • Loučná (Stolzenhaim)
 • Maroltov (Marletzgrün)
 • Jakubov (Jokes)
 • Měděnec (Kupferberg)
 • Kotlina (Köstelwald)
 • Horní Halže (Ober-Hals)
 • Venkov (Wenkau)
 • Dolní Halže (Under-Hals)
 • Kamenné (Steingrün)
1584–1644
Amtsbuch der Herrschaft Hauenstein  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Jakubov (Jokes)
1630–1664
Kauf und Verkaufbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Jakubov (Jokes)
1664–1716
Kauf und Verkaufbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Krásný Les (Schönwald)
1597–1653
Schönwaldter neues Gerichtsbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Krásný Les (Schönwald)
1664–1711
Kauf-und Amtshandelsbuch Schönwald  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Maroltov (Marletzgrün)
1597–1701
Gerichtsbuch Marletzgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Maroltov (Marletzgrün)
1664–1751
Kauf-und Amtshandelsbuch Marletzgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Osvinov (Gesmesgrün)
1597–1716
Gerichtsbuch Gesmesgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Osvinov (Gesmesgrün)
1664–1756
Kauf-und Amtshandelsbuch Gesmesgrün  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Plavno (Holzbach)
1597–1667
Gerichtsbuch Holzbach  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Vřesová (Dogralsgrün, Unterdoglasgrum, Oberdoglasgrün)
 • Nové Chalupy (Neuhäuser, Neuenhäuser)
 • Smolnice (Pechgrün)
 • Stará Chodovská (Stelzengrün)
 • Dolní Chodov (Unterchodau)
1684–1769
Grundbuch vom Jahr 1647, Nro. I.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Babice (Wabitz)
 • Roudná (Rauden)
1623–1770
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bezděkov (Pössigkau)
 • Babice (Wabitz)
1789–1818
Grundbuch Possigkau und Wabitz  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bezděkov (Pössigkau)
1631–1810
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bezvěrov (Wasserau)
1629–1818
Grundbuch Wasserau I  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Blížejov (Blisowa)
 • Mrchojedy (Murchowa)
 • Podražnice (Podrassnitz, Podrasnitz)
 • Semošice (Semeschitz)
 • Výrov (Weirowa)
1675–1810
Grundbuch III.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kocourov (Kotzaura, Kotzoura)
 • Dolní Metelsko (Unter-Medelzen)
 • Borovice (Worowitz, Borowitz)
1673–1810
Grundbuch XI.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Medná (Meden, Meeden)
 • Sedlec (Sadl)
 • Roudná (Rouden)
 • Horní Metelsko (Ober-Medelzen)
 • Dolní Metelsko (Unter-Medelzen)
 • Kocourov (Kotzowra, Kotzaura)
 • Borovice (Worowitz, Borowitz)
1666–1717
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bozdíš (Wostirzen, Wostirschen)
 • Březí (Pirk)
 • Chrastavice (Chrastawitz)
 • Luženice (Gross-Luschenz)
 • Luženičky (Klein-Luschenz)
1669–1717
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Březí (Pirk)
 • Bozdíš (Osříží, Wostirschen)
1678–1810
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Mezholezy (Mízholez, Messhals)
 • Buková (Mukowa)
1678–1810
Grundbuch XIV.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Čečovice (Zetschowitz, Zöschowycz)
 • Staňkov (Stankau)
 • Bukovec (Mogolzen)
 • Nemněnice (Nemlowitz)
 • Ostromeč (Wassertrompeten)
 • Černovice (Czarlowitz)
 • Štítary (Schitarschen)
 • Štichov (Stich)
1621–1665
 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Čečovice (Zetschowitz, Zöschowycz)
 • Bukovec (Mogolzen)
 • Malý Malahov (Klein-Malowa)
 • Doubrava (Dobrowa, Dubrowa)
 • Nemněnice (Nemlowitz)
 • Ostromeč (Wassertrompeten)
 • Černovice (Czarlowitz)
1656–1717
 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bukovec (Mogoltzen, Mogolzen)
 • Čečovice (Zetschowitz)
1676–1805
Grundbuch VIII.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Čečovice (Zetschowitz, Zöschowycz)
 • Staňkov (Stankau)
 • Nemněnice (Nemlowitz)
 • Všekary (Schekarschen)
 • Štichov (Štíchov, Stich)
 • Lisov (Lissowa)
 • Hradišťany (Radelstein)
 • Čemíny (Tschemin)
 • Honezovice (Honositz)
 • Mířovice (Mirschowitz)
 • Neuměř (Nouměř, Nohmirschen)
 • Poděvousy (Podiefusz)
 • Třebnice (Trebnitz)
 • Hlohová (Lohowa)
1622–1626
 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Hlohovčice (Lohowtschitz)
 • Horní Kamenice (Oberkamentzen)
 • Čermná (Tschirm)
1678–1806
Grundbuch Nro. 7  >

Stránky