Amtsbuch

Archiv Nadpis Místo Dataceseřadit sestupně Obsah / Regest Obr.data
Sokolov Pozemková kniha
 • Božičany (Poschetzau)
1610–1768
Dorfschaftliches Grundbuch

Pro každou nemovitost vyhrazena...

 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Hoříkovice (Horschikowitz, Hořikovice)
 • Týnec (Teinizel)
1610–1783
Grundbuch Nro I.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Háje (Funkštejn, Funkenstein)
 • Javorná (Gabhorn)
 • Dlouhá Lomnice (Langenlamitz, Lang-Lammitz, Lang-Lomitz)
 • Stanovice (Thonawitz, Donawitz)
 • Dražov (Trossau)
1610–1714
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kvíčovice (Kvitschowitz)
 • Štichov (Stich)
 • Dolní Kamenice (Unterkamentzen)
1610–1806
Grundbuch VI.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kozojedy (Kozoged, Kosojed)
 • Bohy (Bohy)
 • Rakolusky (Rakolaus)
 • Třímany (Triman)
1610–1676
Registra Gruntowni Panstwi Krassowskeho w nichž se wsseliyake Sprawedliwosti Lidske y Sirotczi zapsane nachazegi Sprawene nakladem Urozeneho a statecžneho Rytirze Pana Karla Wratislawa Hrobčziczkeho z Hrobczicze na Krassowie a Slatinie W Lethu Panie 1610.  >
Rokycany Kniha dlužních úpisů
 • Dobřív (Dobschiw, Dobřev, Dobřiv)
 • Kraków (Krakov, Krakau)
 • Mýto (Mauth)
 • Plzeň (Pilsen)
 • Praha (Prag)
 • Rakovník
 • Rokycany (Rokitzan)
 • Sušice (Schüttenhofen)
 • Vejprnice (Wejpernitz)
 • Wien (Vídeň)
 • Wroclav (Vratislav, Breslau)
 • Žlutice (Luditz, Luticium)
1611–1698
Kniha jistot jak předně Jeho M. Královské, do nichž obec města tohoto Rokycan v rukojemství za Jeho M. se zapisují. Item obzvláště co dluhů ku potřebám obecním pojištěných od obce samé jest počínajíc od roku 1611 až do 1698

Dobové jmenné rejstříky na začátku a...

 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kostelec (Kostelzen)
 • Lochousice (Lochutzen)
 • Ostrov u Stříbra (Ostrau)
 • Radějovice (Radlowitz)
1611–1699
Grundbuch für Ostrau, Kostelzen, Radlowitz und Lochutzen  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Hlineč (Lintzsch, Lintsch)
1611–1800
Kauf-und Handelsbuch  >
Sokolov Pozemková kniha
 • Dvory (Höfen)
1612–1769
Dorfschaftliches Grundbuch

Zápisy podle kontrahentů a pro...

 >
Sokolov Pozemková kniha
 • Hory (Horn)
1612–1787
Dorfschaftliches Grundbuch

Pro každou nemovitost vyhrazena...

 >
Plzeň Urbář
 • Výškov (Waschagrün)
 • Boněnov (Punna)
 • Domaslavičky (Thomaschlag)
 • Hostíčkov (Hettschikaw)
 • Kříženec (Kisenreith)
 • Otín (Ottenreith)
 • Týnec (Theinn)
 • Brod nad Tichou (Pruckh)
 • Dolní Jadruž (Untter Gottrisch)
 • Horní Jadruž (Ober Gottrisch)
 • Neblažov (Glassaw)
 • Ctiboř (Stiebenreith)
 • Horní Ves (Oberdorff)
 • Skelné Hutě (Glashütten)
1612
Der Herrschafft Plan Urbarium 1612.

Planá, panství. Soupis Lokalit,...

 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Zbůch (Zwug, Zbuch)
 • Vodní Újezd (Wasser-Aujezd)
1612–1789
Grundbuch Nro I.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Skašov (Skaschow)
1612–1807
Grundbuch des Dorfes Skaschow und der Mühlen Nro.I.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Krajková (Gossengrün, Gassengrün)
 • Bernov (Bernau)
 • Čistá (Literbachy, Lautterbach)
 • Dolina (Loch)
 • Hory (Horn)
 • Hrádek (Pürgles, Pirgles, Burgles)
 • Květná (Plumberg, Blumberg)
 • Libnov (Liebenau)
 • Luh nad Svatavou (Werth, Wehrt, Wehr
 • Markvarec (Marklesgrün)
 • Radvanov (Robesgrün)
 • Studenec (Ober-Prünles, Prinles, Prunles, Brinles, Brünnles)
1612–1754
 >
Sokolov Pozemková kniha
 • Nové Sedlo (Neusattl)
1613–1764
Dorfschaftliches Grundbuch

Pro každou nemovitost vyhrazena...

 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kfely (Gfell)
 • Louka (Grün, Grüen, Grien)
 • Čistá (Litrbachy, Lauterbach)
 • Milešov (Müllersgrün)
 • Nová Ves (Neudorf)
 • Bošířany (Poschitzau)
 • Prameny (Sangerberg)
 • Krásno (Schönfeld)
 • Krásný Jez (Schönwehr)
 • Ležnička (Stirn, Stiern)
 • Teplička (Töpeles, Töppeles)
1613–1789
Ubergab oder Kaufbuch der Geräumb der Herrschaft Petschau, welche Unterhan und Fremde umb gewissen Zins halten. Anfangen Galli 1611.  >
Sokolov Pozemková kniha
 • Alberov (Albernhof)
 • Chodov (Chodau)
 • Vřesová (Doglasgrün)
 • Tatrovice (Dotterwies)
 • Loket (Elbogen)
 • Chranišov (Granesau, Granesava, Hraničov)
 • Jehličná (Grasseth)
 • Křemenitá (Griesbach)
 • Jenišov (Janessen)
 • Lipnice (Littmitz)
 • Nadlesí (Nallesgrün)
 • Nové Sedlo (Neusattl)
 • Božičany (Poschetzau)
 • Počerny (Putschirn)
 • Rozmyšl (Roßmeisl, Rozmyšl)
 • Rudolec (Ruditzgrün)
 • Horní Slavkov (Schlaggenwald)
 • Černava (Schwarzenbach)
 • Stemeisl (Stemmeissl)
 • Tašovice (Taschwitz)
 • Chodov (Chodau)
 • Vintířov (Wintersgrün)
1614–1658
Dorfschaftliches Amts- und Grundbuch

Každý soubor zápisů vztahujících se...

 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Litice (Lititz)
1614–1731
Grundbuch N.I.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Víska (Dörfles)
1614–1750
Dörflerer Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Přes (Pscheß)
1614–1815
Grundbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Polom (Pohlem, Pohlemb, Pollem, Polheym)
1614–1797
Dorf Pohlem Kauf-und Handelsbuch No I.  >
Plzeň Urbář
 • Bečov nad Teplou (Petschau)
 • Bošířany (Poschitzaw)
 • Kfely (Gfell)
 • Teplička (Töppeles)
 • Ležnice (Leesnitz)
 • Ležnička (Stiern)
 • Krásný Jez (Schönwehr)
 • Milešov (Mülesgrüen)
 • Hluboká (Horní Hluboká, Dolní Hluboká, Ober-Tieffenbach, Unter-Tieffenbach)
 • Louka (Grüen)
 • Nová Ves (Neudorff)
 • Prameny (Sangerberg)
 • Cihelny (Ziegelhutt)
 • Stanovice (Tonawitz)
 • Doubí (Aich)
 • Vránov (Frohna)
 • Horní Slavkov (Schlagkenwaldt)
 • Krásno (Schönfeldt)
 • Čistá (Lautterbach)
 • Březová (Pirke Mühl)
1615 (přípisky z 1696)
Urbarium. Anno 1615

Bečov nad Teplou, panství. Soupis...

 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kamenný Újezd (Stein Aujezd)
 • Blatnice (Blattnitz, Blatnitz)
 • Ohučov (Autschowa)
 • Staňkov (Stankau)
1615–1790
Grundbuch Nro I.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Lesná (Schönwald)
1615–1655
Pozemková kniha statku Schönwald (okr. Tachov) II.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Kvíčovice (Kvitschowitz)
 • Hradišťany (Radelstein)
 • Honezovice (Honositz)
 • Mířovice (Mirschowitz)
 • Neuměř (Nohomirzen, Nohomirschen)
 • Poděvousy (Podiefuss)
 • Lšelín (Elschelin)
 • Dolní Kamenice (Unterkamentzen)
 • Hlohová (Lohowa)
1615–1665
 >
Plzeň Urbář
 • Doupov (Tuppa)
 • Oleška (Olischau)
 • Kozlov (Koslau)
 • Prachomety (Brachmut)
 • Jírov (Gürrau)
 • Trmová (Dürmaul)
 • Radnice (Rednitz)
 • Víska (Dörffles)
 • Zakšov (Sachssengruen)
 • Petrov (Pettersdorff)
 • Tocov (Totzau)
1616
Urbar Register über die Herrschaft Tuppaw so nach beschehener Brunst wieder aufgericht worden Anno 16

Doupov, panství. Soupis poddaných a...

 >
Plzeň Urbář
 • Toužim (Theusing)
 • Útvina (Uttua)
 • Krásné Údolí (Schönthal)
 • Odolenovice (Dollnitz)
 • Přílezy (Pröles)
 • Český Chloumek (Bohmisch Killmes)
 • Chylice (Killitz)
 • Svinov (Schwinau)
 • Kojšovice (Goschowitz)
 • Radyně (Rading)
 • Políkno (Pollickhen)
 • Třebouň (Tschebon)
 • Kosmová (Gosmaul)
 • Sedlo (Sattl)
 • Pečkovice (Peschkowitz)
1616
Urbar? Buch Anno 1616 aus dem Alten vrbario numro. 1 umbgeschrieben und vernewert worden, wie Außen zuershen

Toužim, panství. Soupis poddaných a...

 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Háje (Funkštejn, Funkenstein)
 • Javorná (Gabhorn)
 • Lomnice (Lammitz, Lamnitz, Lomnitz)
 • Stanovice (Tonnawitz, Thonawitz, Donawitz)
 • Dražov (Trossau)
1617–1705
Gabhorner Dörfer Uraltes Grundt Buch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Stráň (Elm, Ellm, Ellmb)
1617–1792
Kaufkontraktenbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Sovolusky (Sobolusky, Zoboles, Zobeles, Zobles)
1617–1745
Dorfs Zoboles, Kauf-und Handelsbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Brložec (Pürles)
1617–1765
 >
Rokycany Kniha trhových smluv
 • Dolany (Dolan)
 • Nynice (Ninitz)
 • Rokycany (Rokitzan)
 • Želčany (Seltschan, Selčany)
1618–1690
Liber contractum  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Bečov nad Teplou (Petschau)
1618–1739
Verzeichmüs Der Fellder, Wissmat Deuch, Gärten und annderer Stück, welche die Bürgere Zu Petschau ausser Ihrem Sdadtgezirck halten, und auff Jeden Verenderungsfall Innerhalb jahr und Tag Zu Lehen emfangen sollen, auch den fünffundzwantzigsten Pfenning Ihres werdts Jedesmals der Obrigkeit Zu raichen schuldig sein. Beschrieben auff des Raths Alldort obergebene Specification, sowol eines Jedn selbst eygen bekhennen und gestehen Georgi Ao 1618.  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Drahotín (Trohatin)
 • Hora Svatého Václava (Berg)
 • Hvožďany (Hoslava, Hoslau)
 • Načetín (Natschetin)
1618–1801
 >
Tachov Kniha trhových smluv
 • Kladruby (Kladrau)
(1618-) 1663-1761
Signum solis vel Grünes Stadt Buch Kladrau)  >
Sokolov Pozemková kniha
 • Tašovice (Taschwitz)
1619–1845
Kaufkontraktenbuch

Zápisy podle kontrahentů, přičemž...

 >
Plzeň Pozemková kniha
 • Milevo (Mühlhöfen)
 • Tuněchody (Tinchau)
1619–1700
Grundbuch der Ortschaften Mühlhöfen und Tinchau  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Herstošice (Heršadice, Herpstošice, Herstošice, Herrschaditz, Herschoditz, Herscheditz, Herschetitz)
 • Hlineč (Lintzsch, Lintsch)
 • Jesínky (Jeseň, Gessing)
 • Knínice (Kněnice, Kninice, Knönitz)
 • Martice (Meredice, Maroditz, Martič)
 • Polom (Pohlem, Pohlemb, Pollem, Polheym)
 • Ratiboř (Ratieworz, Ratiwor, Ratowořz)
 • Skoky (Štok, Stockh, Stock, Stoken, Mariastock)
 • Sovolusky (Sobolusky, Zoboles, Zobeles, Zobles)
 • Údrč (Oudrč, Utritzsch, Udritsch)
 • Vahaneč (Vohaneč, Wohensch, Wohentzsch, Bohentsch)
 • Veselov (Passnau, Passenaw, Passenau, Pastenav)
1619–1652
Kaufbuch  >
Plzeň Pozemková kniha
 • Útvina (Uitwa, Uttwa)
 • Krásné Údolí (Schönthal)
 • Odolenovice (Döllnitz)
 • Přílezy (Pröles, Prelas)
 • Český Chloumek (Böhmisch Kilmes, Khielmes)
 • Svinov (Schwinau)
 • Pěčkovice (Peschkowitz)
 • Kojšovice (Koschowitz, Goischowitz)
 • Radyně (Rading)
 • Políkno (Poliken)
 • Třebouň (Tschebon)
 • Kosmová (Gosmaul)
 • Sedlo (Sattel)
1619–1696
 >
Sokolov Pozemková kniha
 • Počerny (Putschirn)
1620–1759
Kaufkontraktenbuch

Zápisy podle kontrahentů, přičemž...

 >

Stránky