Jste zde

StAAm, Fürstentum Obere Pfalz, Kloster Waldsassen Abschriften und Briefe

Archiv

Zkratka archivu: 
StAAm
Oddělení archivu: 
StA Amberg

Fond

Název fondu: 
Fürstentum Obere Pfalz, Kloster Waldsassen Abschriften und Briefe
Údaje o fondu: 
Fürstentum Obere Pfalz, Kloster Waldsassen
Popis fondu: 
Das Zisterzienserkloster Waldsassen entstand um das Jahr 1133 im historischen Egerland. Böhmen gehörte zu den frühesten Förderern dieses Konvents. Neben zahlreichen Privilegierungen durch die böhmischen Könige, die im Mittelalter regelmäßig als Schutzmacht des Klosters auftraten, erfolgten Erwerbungen in Böhmen, v.a. im nördlichen Egerland. Diese Besitzungen bestanden zumindest teilweise bis zum Ende des Alten Reiches. Das Kloster wurde 1556 im Zuge der Reformation aufgelöst und als weltliches Richteramt weitergeführt, es wurde 1669 neu besiedelt. 1803 erfolgte die endgültige Aufhebung. Da es umfangreichen Besitz im Nordosten und Westen der heutigen Oberpfalz ausbilden konnte, sind neben dem Bestand "Kloster Waldsassen" auch Bestände der einzelnen Richterämter formiert worden. Der Bestand "Kloster Waldsassen Urkunden" ist auf Grund der guten Überlieferungslage sowohl einer der bedeutendsten des Amberger Staatsarchives als auch neben den "Beziehungen zu Böhmen" der wichtigste "Bohemica"-Bestand. Die Urkunden des Klosters Waldsassen sind im Rahmen des EU-Projekts INTERREG IV "Bayerisch-tschechisches Netzwerk digitaler Geschichtsquellen" über das Internetportal "Porta fontium" bereits digital zugänglich gemacht worden. Deshalb erfolgt hier lediglich eine kurze Auflistung der einschlägigen Urkunden. Im Übrigen sei auf www.portafontium.eu verwiesen. Aus dem Bestand "Kloster Waldsassen Urkunden" wurden im Zuge des Digitalisierungsprojekts Abschriften von inzwischen verlorenen Urkunden sowie Briefe entnommen und dafür ein eigener Bestand gebildet. Diese zeitgenössischen oder späteren Abschriften sind nach dem Datum der ursprünglichen Urkunde zu bestellen. Für die klösterliche Geschichte sei noch auf die wertvollen Kopialbücher im Bestand "Kloster Waldsassen" hingewiesen, die Abschriften von zum Teil heute nicht mehr vorhandenen Urkunden enthalten.
Přístupnost: 
přístupný

Archivní pomůcka

Označení archivní pomůcky: 
DE-StAAM, Fürstentum Obere Pfalz, Kloster Waldsassen
Název archivní pomůcky: 
Kloster Waldsassen
Časový rozsah archivní pomůcky: 
1133-1805
Autoři archivní pomůcky: 
Dr. Peter Urbanek;Erwin Stoiber
Popis bohemik: 
Vévoda Friedrich převádí klášteru Waldsassen území obce Újezd/Mähring (česky nazýváno „Vgiez“) a potvrzuje dar svého otce klášteru (srv. klášter Waldsassen listiny 5), 1181; král Přemysl Otakar potvrzuje převod patronátního práva farnosti Planá/Plan na klášter ve Waldsassenu, které převedl jeho otec král Václav, 12. září 1275; dar jednoho dvora v obci Podhrad/Pograth klášteru věnovaný bratry ze Sparnecku, 24. února 1287; opat Franz a konvent vydává prohlášení o prominutí daně waldsassenským poddaným v obci Třebeň/Trebendorf, kteří byli klášteru darováni Albrechtem Rorerem, 12. dubna 1347; smlouva města Chebu s klášterem ve Waldsassenu o statcích v obci Neualbenreuth, 8. února 1456; dlužní úpis Albrechta Smida z Neualbenreuthu vůči Nickelu Knodenovi, měšťanovi z Chebu, zastavení louky u obce Walbenreuth, 9. srpna 1462; revers Albrechta Sacka, rytíře z Kynšperku/Kinsberg, o převodu péče o Hardeck klášterem Waldsassen, 2. února 1479; dopis opata Ulricha Collobradu von Liebenstein kvůli stížnosti na českého krále ohledně přijetí léna, 8. srpna 1482; dopis města Chebu opatovi ve Waldsassenu kvůli lesní jurisdikci obyvatel obce Krásná Lípa/Schönlind, 5. března a 18. března 1495; prosba Michela Ruprechta, měšťana chebského, aby jeho louka u obce Egerthem byla propůjčena jeho synovci, 1. května 1505; opat Georg z Waldsassen uděluje dvůr v Querenbachu, rybník a vody řeky Odravy/Wondreb u obce Slapany/Schloppenhof jako léno Kryštofu Teinovi z Kynšperku/Kinsberg, 22. října 1510; prosby Sebastiana Schlicka, hraběte z Passaun/Bassano a pána z Lokte, zaslané opatovi z Waldsassenu, faráři z Boru/Haid, aby ho přemluvil na setrvání ve farnosti, popř. mu opět doručil jeho lenní list věnovaném o farním majetku (vidualitium), 15. května, popř. 19. června 1520; Dluhopis Haymerana Wildnera a Georga Wassermana, měšťanů chebských, pro Sebastiana von Pergles z Uschanu, 21. června 1541; waldsasský administrátor Heinrich Rudolf z Weze uděluje obec Palič/Palitz a další statky, bez dvora, který patří chebskému špitálu, Hansi Lochnerovi z Paliče/Palitz, 5. prosince 1548; král Ferdinand uděluje pevnost Schönkirch s vesnicemi Schlattein, Plößberg a Wurmsgefäll Georgovi von Sparneck, leníkovi Koruny české a hejtmanovi z Waldsassenu, 26. února 1549; dopis městu Chebu kvůli poškození chebského Kamenného domu chebskými měšťany a odpověď města Cheb, 31. srpna 1549; waldsassenský administrátor Weze vypovídá říšská léna Třebeň/Trebendorf a Lomany/Lohma, 26. června 1555; spory mezi správcem z Waldsassenu a městem Cheb kvůli glejtu pro kurfiřta saského, 7. září, 27. září a 29. září 1582

Vertical Tabs